Vrije huursector

Indien u een geliberaliseerde huurwoning heeft, beschikt u over meer vrijheid bij het vaststellen van de huurprijs. Het puntensysteem, de maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden namelijk alleen voor sociale huurwoningen en niet voor geliberaliseerde huurwoningen. Ze noemen dit ook wel de vrije sector.

Geliberaliseerd huurcontract

Een huurcontract is geliberaliseerd als:

 1. De huur bij het afsluiten van het huurcontract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment. De liberalisatiegrens kan per periode verschillen, informatie hierover kunt u terugvinden op de website van de rijksoverheid.
 2. De woning een zelfstandige woning is. Bij onzelfstandige woningen zoals kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen is nooit sprake van huurliberalisatie.
 3. De huur van de woning is opgesplitst in kale huur en servicekosten. Bij een all-in huur is het namelijk onduidelijk of de kale huur boven de liberalisatiegrens ligt.

Regels voor geliberaliseerde huurcontracten

 • Het puntensysteem en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
 • De verhuurder hoeft zich niet te houden aan de wettelijke maximale huurverhoging.
 • De huurprijs mag maximaal 1 keer in de 12 maanden verhoogd worden.
 • Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is wel toegestaan.
 • De verhuurder is niet verplicht de huurder binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
 • Bij conflicten kunnen huurder en verhuurder niet bij de Huurcommissie terecht. Huurder en verhuurder kunnen eventueel een rechter inschakelen.
 • De huurder kan wel aan de Huurcommissie vragen om de huurprijs te toetsen in de eerste 6 maanden van het contract. Met het puntensysteem bepaalt de Huurcommissie wat de maximale huurprijs is. Als die onder de liberalisatiegrens ligt, is het huurcontract niet langer geliberaliseerd.
 • Als huurder heeft u geen recht op huurtoeslag als u een geliberaliseerde woning huurt. De grens voor de huurtoeslag loopt namelijk gelijk met de liberalisatiegrens.

Huurverhoging bij huurliberalisatie

Als verhuurder kunt u een huurverhoging of een nieuw huurcontract met een hogere huurprijs voorstellen. Indien de huurder hier niet mee akkoord gaat kunt u de huurovereenkomst opzeggen. Mocht de huurder niet instemmen met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

Huurverlaging bij huurliberalisatie

Als huurder kunt u een verzoek om huurverlaging indienen bij uw verhuurder. Als uw verhuurder niet instemt met het verzoek, gaat de huurverlaging niet door. U kunt het huurcontract wel opzeggen maar dan moet u de woning ook verlaten. U kunt de rechter vragen om de huur te verlagen maar deze zal de huur alleen in bijzondere gevallen en onvoorziene omstandigheden verlagen.

Huurgeschillen bij huurliberalisatie

Huurgeschillen bij een geliberaliseerde huurovereenkomst kunnen niet voorgelegd worden bij de huurcommissie. Voor deze geschillen dient u naar de rechter te gaan. Dat u van een particuliere verhuurder huurt wil niet altijd zeggen dat het een geliberaliseerde huurwoning is. Woningen van particuliere eigenaren kunnen ook onder de liberalisatiegrens uitkomen. Het is dus van belang dat u weet hoeveel punten de woning heeft om eventuele geschillen op te lossen.

Bel mij terug voor meer informatie

Naam:
Invalid Input

E-mailadres:
Invalid Input

Telefoon:
Invalid Input

Opmerkingen:
Invalid Input

Verifieer dat u geen robot bent:
Ongeldige invoer